Gra o Budżet

Gra o Budżet to poważna gra symulacyjna, która może zostać użyta jako:

  • element promocji budżetu obywatelskiego,
  • innowacyjne narzędzie konsultacji społecznych,
  • narzędzie wspomagania partycypacji,
  • element opracowania strategii rozwoju,
  • angażująca forma edukacji obywatelskiej.


 

O grze

Gra została zainspirowana amerykańską Budget Games, która od 2011 roku pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w prowadzeniu dyskusji na temat budżetu miasta. Do tej pory przeprowadzona w dwóch polskich miastach – Lublinie i Świdniku oraz na konferencji we Wrocławiu. Łącznie odbyło się 8 rozgrywek. Osią każdej z nich były autentyczne projekty mieszkańców zgłaszane do kolejnych edycji budżetu obywatelskiego lub do rad dzielnic. W grze wzięło już udział ponad pół tysiąca graczy. Ich opinie można poznać oglądając film z realizacji projektu finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz odwiedzając strony Gry i projektu.

Kip Harkness      dymek

 

 

 

 

Kip Harkness
Urząd Miasta San Jose

 

Potkański   dymek2

 

Dr Tomasz Potkański
Związek Miast Polskich

 


 

Jak wygląda gra

Gra toczy się równolegle przy kilku stołach. Przy każdym pracuje od 6 do 10 osób. Grupy mają podjąć decyzje na temat wyboru miejskich inwestycji lub usług społecznych. Każdy uczestnik dysponuje pewną kwotą (wyrażoną w specjalnej walucie opracowanej na użytek gry), ale niewystarczająco dużą, by samodzielnie sfinansować preferowane projekty. Gracze muszą zatem współpracować, by dojść do wspólnych rozwiązań.

Każdy zespół tworzy własny ranking propozycji, ale ostateczny wybór zależy od wskazań wszystkich stolików. Gra uczy więc nie tylko współpracy wewnątrzgrupowej, ale też pomaga zrozumieć, że decyzje w sprawach publicznych są wypadkową potrzeb różnych grup, a znalezienie optymalnego rozwiązania jest czasochłonne i wymaga elastyczności. Jeśli gracze nie będą potrafili porozumieć się, nie uda im się zrealizować ważnych dla nich projektów.

Po grze nawet sceptycznie nastawieni obywatele przekonują się, że mają prawo do głosu w sprawach budżetu miejskiego i powinni z niego korzystać. Liderzy zgłaszający projekty do BO – poprzez udział w deliberacji oraz raport z rozgrywki – poznają argumenty mieszkańców odnoszące się do ich pomysłów. Mogą dzięki temu wprowadzać poprawki i tworzyć projekty „szyte na miarę” potrzeb większej grupy przedstawicieli lokalnej społeczności.


 

Przeprowadź Grę o Budżet

Gra o Budżet może być przeprowadzona w każdym polskim mieście, gminie lub dzielnicy. Grę można dostosować do realiów określonej miejscowości lub wykorzystać grę wzorcową, której akcja dzieje się w fikcyjnym mieście Obywatelowo. Rozgrywka zajmuje 1-2 godziny.

Jeśli chcą Państwo przeprowadzić Grę o Budżet (Obywatelowo) samodzielnie, szczegółową instrukcje oraz niezbędne materiały można pobrać nieodpłatnie na naszej stronie internetowej. Przygotowanie pełnej wersji gry wymaga zespołu specjalistów. Proces jest opisany w publikacji „Gra o Budżet. Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem”

Jeżeli są Państwo zainteresowani zaproszeniem Centrum Rozwiązań Systemowych do przeprowadzenia Gry o Budżet w Państwa mieście, gminie lub dzielnicy, prosimy o kontakt.


Polska wersja gry powstała w ramach projektu “Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Gra „Budget Games” została opracowana przez Innovation Games®.