Gra o Wrocławski Budżet Obywatelski

Sygnały od mieszkańców, aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również doświadczenia ubiegłych edycji WBO pokazały, że użytkownicy Wrocławia mogą rozmawiać o projektach zgłaszanych do WBO 2016. Mogą zgłaszać swoje opinie, konsultować je z Liderami i mieć wpływ na ostateczny kształt zgłaszanych do realizacji zadań. Tak, aby były one dostosowane do potrzeb i oczekiwań społeczności całego miasta. Prawdziwym…

Jak angażować skutecznie?

Dlaczego nie angażujemy się w życie publiczne? Jak wskazują badania OECD główne powody to niskie zainteresowanie polityką, brak wiary (zaufania) w to, że rządzący liczą się ze zdaniem obywateli oraz brak czasu lub inne priorytety. W dzisiejszych czasach “brak czasu” może być różnie interpretowany. Praca, obowiązki domowe, wychowanie dzieci, pokonywanie codziennych odległości – rzeczywiście mogą…

Co z tą partycypacją?

Aktywność obywateli to fundament demokracji, niestety w Polsce aktywność ta jest bardzo niska – mamy jeden z najniższych wskaźników partycypacji w Europie. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego z 2012 r. pokazują, że Polska we wskaźnikach partycypacji zajmuje ostatnie miejsca, wyprzedając jedynie Bułgarię i Węgry. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest poczucie bezradności wynikające z przekonania,…

Czym są serious games (poważne gry)?

Serious games (poważne gry) to gry, które pomagają rozwiązywać problemy albo docierać do ludzi z pewnym przekazem. Są to dalej gry, więc wciągają i często bawią, ale rozrywka nie jest ich głównym celem. Poważne gry stosuje się od dawna w szeroko rozumianej edukacji. Obszar zastosowań stale się poszerza. Są już gry, które pomagają w rozwijaniu współpracy,…

Zapraszamy do lektury publikacji Gra o Budżet

Zapraszamy do lektury pierwszej części publikacji „Gra o Budżet. Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem”. Publikacja adresowana jest do samorządowców, przedstawicieli władz, reprezentantów organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, którzy chcą poznać narzędzia ułatwiające działanie na rzecz dobra swoich miast i gmin. Znajdują się tu odpowiedzi na pytania związane z partycypacją społeczną i zagadnieniami towarzyszącymi wdrażaniu budżetów partycypacyjnych w polskich miastach.