Od 2005 roku zrealizowaliśmy wiele projektów i działań w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju. Mamy doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu innowacyjnych narzędzi do integracji polityki i nauki, oraz interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektów i badań.

Doświadczenie to uzyskano dzięki projektom ramowym UE („Horyzont 2020”, 7. i 6. PR), podwykonawcom National Science Foundation i International Institute for Applied Systems Analysis, współpracy z Forum Europejskim Alpbach, Komisji Europejskiej, Afrykańskim Bankiem Rozwoju, OECD oraz Grupą Balaton oraz w wielu innych projektach zorientowanych na rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o naszych projektach
Pozostałe projekty:

Pracowaliśmy z:


Kontakt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Inspirujemy do pozytywnych zmian. Jesteśmy organizacją IV sektora - to znaczy, że działamy jak biznes, dążąc do osiągnięcia celów ważnych dla społeczeństwa i środowiska.

Trwające projekty i inicjatywy

Międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt, który skupia się na znaczeniu kultury w zarządzaniu katastrofami i ryzykiem w europejskich miastach. Realizowany w programie Horyzont 2020.

Encyklopedia gier z ponad 100 wpisami oraz artykuły na temat zastosowań poważnych gier w edukacji. Źródło inspiracji dla edukatorów, którzy chcą wykorzystać w swojej działalności gry na temat zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne narzędzia edukacji i aktywizacji obywatelskiej. Warsztaty z poważnymi grami, Akademia Moderatorów, encyklopedia gier dla demokracji i bezpłatne gry do wykorzystania niekomercyjnego.

Usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie przez przeprowadzenie modelowego procesu dialogu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia internetowego.

Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. Przygotowanie i wdrożenie u uczestników projektu gier planszowych i komputerowych o tematyce ekologicznej i o zmianach klimatu.


Niedawno zakończone

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Gier dla Zrównoważonego Rozwoju

Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego


Copyright 2016 Centrum Rozwiązań Systemowych | All Rights Reserved
-->